TycoonLabo Salam, hər cür oyun site idarə edilməsi. Otel daxil, bir bağ saxlanılması, bir komanda idarə, suda bir iş, bir restoran çalıştırmak məlumat əldə edin ...