Viltforvaltning i en Factory Weapon 2 (2)

Produksjon våpen og selge dem.
Målet er å få mest mulig penger, for å oppnå dette kan du bruke ulike virkemidler som for eksempel annonsering.

Viltforvaltning-i-en-factory-weapon-2-2
76% elsker dette spillet
Alle spill