Quản lý trò chơi trong một vũ khí Nhà máy 2 (2)

Sản xuất vũ khí và bán chúng.
Mục đích là để làm cho tiền nhất có thể, để đạt được điều này, bạn có thể sử dụng các phương tiện khác nhau như quảng cáo.

Quan-ly-tro-choi-trong-mot-vu-khi-nha-may-2-2
76% yêu thích trò chơi
Tất cả trò chơi