Quản lý Thức ăn nhanh

Hãy vui vẻ quản lý thức ăn nhanh. Đón tiếp và phục vụ khách hàng, trả lời tất cả các mong muốn của họ để đạt được các mục tiêu tài chính của bạn.

Quan-ly-thuc-an-nhanh
77% yêu thích trò chơi
Tất cả trò chơi