Trong một trò chơi của Florist quản lý

Để ở lại nổi cửa hàng này, bạn sẽ phải bán các gói càng nhiều càng tốt.
Cảnh báo: Một số khách hàng sẽ liên lạc với bạn thông qua internet, vì vậy đừng quên kiểm tra email của bạn thường xuyên.

Trong-mot-tro-choi-cua-florist-quan-ly
68% yêu thích trò chơi
Tất cả trò chơi